ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εγκαταστάσεις

Χρησιμοποιούμε φυσικές μεθόδους επεξεργασίας  πάντα σεβόμενοι την παράδοση και  το περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, αλλά και ο εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας σας είναι η εγγύηση για ένα άριστο αποτέλεσμα βρώσιμης ελιάς που ανταποκρίνεται πλήρως στα ελληνικά και μεσογειακά πρότυπα.

Η τυποποίηση γίνεται σε μονάδες που πληρούν όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

Οι αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι μας επιτρέπουν να είμαστε σίγουροι πως τα προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι σας, είναι ακριβώς ίδια με αυτά που καταναλώνουμε και εμείς στο δικό μας. Αυτός πιστεύουμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργήσουμε μία ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης μαζί σας.

ΟΙ ΕΛΙΕΣ ΜΑΣ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ

Τυποποίηση

Χρησιμοποιούμε φυσικές μεθόδους επεξεργασίας  πάντα σεβόμενοι την παράδοση και  το περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, αλλά και ο εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας είναι η εγγύηση για ένα άριστο αποτέλεσμα βρώσιμης ελιάς που ανταποκρίνεται πλήρως στα ελληνικά και μεσογειακά πρότυπα.

Η τυποποίηση γίνεται σε μονάδες που πληρούν όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

Οι αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι μας επιτρέπουν να είμαστε σίγουροι πως τα προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι σας, είναι ακριβώς ίδια με αυτά που καταναλώνουμε και εμείς στο δικό μας. Αυτός πιστεύουμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργήσουμε μία ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης μαζί σας.