ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Πιστοποίηση

Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα με το σύστημα ISO 22.000:2005. Με τη χρήση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας και με τα πρότυπα HACCP, εξασφαλίζεται η ορθή υγιεινή πρακτική και ασφάλεια σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Από την παραλαβή της ελιάς έως και την αποστολή του τελικού προϊόντος. Επιλέγουμε με αυστηρά κριτήρια τους παραγωγούς. Φροντίζουμε οι ελιές να είναι απαλλαγμένες από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς κινδύνους και να πληρούν όλες τις απαιτήσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια τροφίμων. Με αυτό τον τρόπο, δίνουμε στους πελάτες μας ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.